DE GRUTTE KLEAU


  • De grutte kleau een avontuur van Asterix de Galliër (De Broedertwist), in het Fries. 
  • Eerste druk softcover 1981
  • 48 pagina's
  • Tekst en tekeningen: Uderzo
  • Uitgever: Les Editions Albert René
  • ISBN: 2-86497-008-2
  • Er zijn 4 titels verschenen in het Fries
  • Een aardig detail: de spelling is na het verschijnen van het 1e album `un ferhaal fon Asterix de Goljer' aangepast naar `in ferhaal fan Asterix de Galjer'.

IN BEZIT:

  • 1 x 1981 - redelijke staat
  • 1 x 1981 - goede staat