ASTERIX DE GOLJER


  • De Goljer is een avontuur het Asterix de Galliër in het Fries. 
  • Eerste druk softcover 1978
  • 48 pagina's
  • Tekst: Goscinny, tekeningen: Uderzo
  • Uitgever: Dargaud
  • ISBN: 90 320 0188 4
  • Er zijn 4 titels verschenen in het Fries
  • Een aardig detail: de spelling is na het verschijnen van het 1e album `un ferhaal fon Asterix de Goljer' aangepast naar `in ferhaal fan Asterix de Galjer'.

IN BEZIT:

  • 1 x 1978 - zeer goede staat