DE GOUDEN SICHTE


  • De gouden sichte is een avontuur van Asterix de Galliër (Het gouden snoeimes), in het Fries. 
  • Eerste druk softcover 1980
  • 48 pagina's
  • Tekst: Goscinny, tekeningen: Uderzo
  • Uitgever: Dargaud
  • ISBN: 90 320 0189 2
  • Er zijn 4 titels verschenen in het Fries
  • Een aardig detail: de spelling is na het verschijnen van het 1e album `un ferhaal fon Asterix de Goljer' aangepast naar `in ferhaal fan Asterix de Galjer'.

IN BEZIT:

  • 1 x 1980 -   redelijke staat