VOORWAARDEN & PRIVACY


Algemene voorwaarden & privacy van Asterixverzameling.nl 

Artikel 1 - Webshop

 1. De webshop is niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, maar is een particuliere webshop voor incidentele verkoop van 2e hands items.
 2. De webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van je persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van je gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
 3. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan je vragen.
 4. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
 5. Wij streven ernaar om je te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer je twijfels hebt over de aankoop van een product, staan we je graag te woord.

Artikel 2 - Bedenktijd

 1. Je hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht je binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt je het product aan ons retourneren, zonder dat je het product zelf hoeft te betalen. Je betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien je al een betaling hebt gedaan, ontvang je een creditfactuur en wordt het reeds betaalde bedrag op je rekeningnummer teruggestort.
 2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen verpakt te worden in een degelijke verpakking.

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
 2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
 3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
 4. Nadat je tot aankoop bent over gegaan, ontvang je van ons een schriftelijke bevestiging per email van je aankoop. Daarin staat het product dat je hebt gekocht en wat het kost.
 5. Wij zijn verplicht het product binnen 30 dagen aan je te leveren. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij je daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijg je van
  ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heb je echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan je wensen voldoet. Uiteraard kun je van tevoren aangeven dat je dat niet wilt.
 6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De eventuele extra kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, worden in een separate e-mail gecommuniceerd en zijn voor rekening koper. 

Artikel 4 - De prijs

 1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
 2. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. Je betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan je bevestigd wordt, indien je elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
 3. Wanneer je een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, kom je achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 - Klachten en garantie

 1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie per e-mail aan ons gemeld te worden. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. 
 2. Klachten over het product zelf dienen ook per e-mail aan ons gemeld te worden. Beschrijf je klacht zo specifiek mogelijk. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem voor je oplossen.
 3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.
 4. Op de (2e hands) producten die wij leveren, is geen garantie van toepassing. Indien je bij één van onze artikelen een ernstig onvoorzien gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij je binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.
 5. Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij je vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat je veel plezier beleefd met je aankoop! Indien je nog vragen hebt, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen.

Artikel 6 - Privacy

Asterixverzameling.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Kees Verweel is de Functionaris Gegevensbescherming van Asterixverzameling.nl. Hij is te bereiken via info@asterixverzameling.nl 

 • Europese Privacywetgeving (AVG) van kracht per 25 mei 2018
  • Asterixverzameling.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres. 
  • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@asterixverzameling.nl dan verwijderen wij deze informatie.
  • Asterixverzameling.nl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van een aankoop via onze site en om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Asterixverzameling.nl neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  • Asterixverzameling.nl deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Asterixverzameling.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
  • Asterixverzameling.nl gebruikt cookies.
  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Asterixverzameling.nl, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@asterixverzameling.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Asterixverzameling.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heby om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  • Asterixverzameling.nl bewaart voor de eigen administratie gegevens verstrekt bij het sluiten van een overeenkomst in een beveligde database, welke uitsluitend door de eigenaar van Asterixverzameling.nl ingezien en gewijzigt kan worden. Asterixverzameling.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@asterixverzameling.nl 
  • Gegevens opgeslagen bij Asterixverzameling.nl worden voor onbepaalde tijd bewaard.
  • Na verzoek tot verwijderen van gegevens worden deze per direct en definitief verwijderd.

 

Kattendijke, november 2019