35: ASTERIX BIJ DE PICTEN


 • Tekst : Jean-Yves Ferri – Tekeningen : Didier Conrad

 • Oorspronkelijke titel: Astérix chez les Pictes

 • Uitgever : Les Editions Albert René

 • Eerste uitgave als stripboek : 24 oktober 2013

 • ISBN: 978-2-86497-269-3
 • EAN: 9782864972693
 • asterix.com

IN BEZIT:


Asterix bij de Picten is het vijfendertigste album uit de stripreeks Asterix. Ditmaal geschreven en getekend door twee nieuwe auteurs, scenarist Jean-Yves Ferri en tekenaar Didier Conrad, maar met medewerking op de achtergrond van de vorige tekenaar Albert Uderzo. De vertaling in het Nederlands is van Frits van der Heide.

Het verhaal

Asterix en Obelix vinden tijdens een strandjutsessie in de winter een ijsklomp waarin een man zit. Nadat de man ontdooid en bijgebracht is, blijkt het een Pict uit Schotland te zijn geheten MacAdam. Hij is zijn stem kwijtgeraakt (en zijn zelfvertrouwen), maar de druïde Panoramix weet hem te genezen. Asterix en Obelix besluiten hem terug te gaan brengen naar zijn vaderland. Daar aangekomen blijkt hij troonpretendent te zijn. Een andere pretendent, MacAber, is zijn opponent en poogt met de hulp van de Romeinen de troon te veroveren. Ook probeert hij de verloofde van MacAdam voor zich te winnen. Met hulp van Asterix en Obelix weet MacAdam uiteindelijk zowel de troon als zijn verloofde te winnen.

Personages

 • MacAdam: stamhoofd van de Picten van een dorp aan Loch Ness dat, wanneer hij onder druk staat, er wat onverstaanbaars uitflapt. Verwijst naar macadam.
 • MacAber: concurrerend stamhoofd van de Picten uit het naburige dorp, die aast op het koningschap van Pictië (Caledonië/Schotland). Zijn naam verwijst naar "macaber", zoals het personage eruitziet.
 • MacClaxon: oudoom van Mac Adam. Zijn naam verwijst naar claxon.
 • Mac Mini: broertje van MacAdam en goed bevriend met de mysterieuze bewoner van Loch Ness. Waar zijn vader in de originele Franse versie (MacAtrell, "ma 4L") naar een Renault verwijst, is zijn naam ontleend aan de Mini van Cooper.
 • MacMummy: de 'Mater Familias' van het dorp van Mac Adam. Haar naam betekent letterlijk 'moedertje'.
 • MacRobiotic: de druïde van de Mac Adams (ook Mac Robiotik genoemd), die bijna voortdurend onder invloed van gerstewater is. Zijn naam verwijst naar macrobiotiek.
 • Mac Lope: stamlid van de Mac Abers. Zijn naam betekent 'ma clope', 'mijn sigaret' of 'mijn peukje'.
 • Mac Bribe: stamlid van de Mac Abers die probeert de aanwezigen op de koningsverkiezingen om te kopen om voor Mac Aber te kiezen. Zijn naam is letterlijk het Engelse woord voor een geldelijke omkoping.
 • Mac II: de overleden vorst van de Picten. Zijn naam verwijst naar het snelheidsgetal 'mach 2', oftewel tweemaal zo snel als het geluid.
 • MacDay: een van de barden die een flinke paar klappen krijgt van Obelix. Zijn originele naam Mac Keul verwijst naar "Ma Gueule", een hit van zanger Johnny Hallyday. Hij vraagt trouwens wat er mis is met "mijn smoel", letterlijk de vertaling van "ma gueule". Zijn haartooi en gezicht lijken op die van Hallyday, terwijl zijn Nederlandse naam 'Day' eveneens naar de zanger verwijst, hoewel dit in de Nederlandse versie minder duidelijk lijkt.
 • Camilla: de verloofde van Mac Adam. Naar kamille.
 • Impromptus: de decurio die met een Romeins contingent landt op Caledonische bodem. Naar de muziekterm impromptu.
 • Rienevaplus: de centurio die het Romeins contingent leidt. Zijn naam is afgeleid van de gokterm 'rien ne va plus'.
 • Numerusclausus: Romeins ambtenaartje "bekend om zijn gebrek aan initiatief" die verwoede pogingen onderneemt de Galliërs te tellen. Zijn naam verwijst naar numerus clausus.
 • Whiskix: bewoner van het Gallische dorp die van Obelix een vaatje gerstewater cadeau krijgt. Zijn naam en het gerstewater zijn eigenlijk hetzelfde: whisky.

Verwijzingen en stereotiepen

Het verhaal leunt zwaar op bekende Schotse gebruiken als paalwerpen, whisky, kledij en het monster van Loch Ness:

 • De whisky wordt door de ene clan zuiver gedronken, door de andere aangelengd. Het wordt aangeduid als "gerstewater", verwijzend naar de verschillende soorten whisky.
 • De clans dragen verschillende ruitenpatronen op hun rok, verwijzend naar de traditionele kilt en de diverse soorten tartan, teneinde de clans te onderscheiden.
 • Diverse leden van de stam van Asterix worden in een kilt gedwongen rood en groen geruit, de kleuren van Bretagne. Dit verwijst ook naar de Bretonse kilt die echt heeft bestaan.
 • De druïde van de clan van MacAdam vindt het golfspel uit.
 • Het Monster van Loch Ness doet ook mee met het verhaal, en wordt "Algor" genoemd, een woordspeling naar Amerikaans politicus Al Gore. Hij en zijn nazaten zouden na het verhaal zoekende zijn naar een veldfles met medicijn voor Mac Adam.
 • Bij de ceremonie voor het voorstellen van de kandidaat-koningen zijn de clans verdeeld, maar wanneer men een gemeenschappelijke vijand aan de deur vindt (de Romeinen), zijn zij eendrachtig, net als de Schotse clans vaak in de geschiedenis hebben gebleken te zijn in tijden van oorlog.
 • Veel Picten dragen tatoeages, die verwijzen naar de gewoontes van de Schotten om zich te beschilderen met symbolen.
 • Alle Picten hebben een oranje ('rosse') haarkleur, een stereotiep verwijzend naar de Schotten (en in zekere mate de Britten in het algemeen).
 • De namen beginnen allemaal met 'Mac', de meest voorkomende prefix van Schotse clan-namen. De gebruikte namen zijn, typisch voor Asterix, woordspelingen, zoals MacAdam (macadam), MacMummy (de mater familias), MacIntosh (computers van Apple), McBribe (van een 'bribe' of steekpenning: er wordt geprobeerd om te kopen met gratis gerstenat uit te delen), enzovoorts.
 • In de strip worden symbolen gebruikt om boodschappen mee aan te duiden, die aan de Picten worden toegeschreven als zijnde 'pictogrammen'. Deze verwijzen naar de reële pictogrammen die eenzelfde functie vervullen in het huidige dagelijkse leven.
 • De muziekgroep die bij de MacAdams aanwezig is verwijst naar de Simple Minds en U2, terwijl de zanger een karikatuur is van de Franse zanger Johnny Hallyday.
 • Het boomstamwerpen is een echte Schotse sport die in de zogenaamde Highland Games beoefend wordt. Bij de Picten is het een vorm van spieren kweken of een teken van fysiek vertoon. Voor Obelix wordt het een variant op menhir-werpen.
 • Obelix stelt voor de bomen als een wapen te gebruiken, wat als zinloos wordt beschouwd. Later klopt een Pict wel de kandidaat-koningen af met een boomstam.
 • Op het einde wordt een ingevroren centurio aan Caesar getoond, die afziet van plannen om de Picten te onderwerpen en de centurio in de ijskelder laat stoppen: een verwijzing naar het gezegde om projecten of ideeën tot nader order opzij te leggen of 'in de ijskast' te stoppen. De Romeinse pogingen om Schotland te veroveren werden inderdaad uiteindelijk gestaakt. Wel begonnen deze ondernemingen pas lang na de dood van Caesar.
 • Telkens wanneer MacAdam zijn zenuwen niet de baas is, gooit hij er een verwijzing naar een liedje of een muziekgenre uit zoals Oh Happy Days of Hiphop.
 • Een van de aanwezige Picten op de bijeenkomst is een indrukwekkende "Witte Pict" die pleegt neutraal te zijn: een verwijzing naar het neutrale Zwitserland (Helvetië) maar ook het Rode Kruis: de kilttas ("sporran") draagt overigens een logo van het Rode Kruis.
 • Een muur wordt tussen Brittannië en Pictië gebouwd, verwijzend naar de Muur van Hadrianus.

Bron: Wikipedia