Kakofonix (Assurancetourix)

Kakofonix is de bard van het dorp waar Asterix en de zijnen wonen. Zijn naam in de oorspronkelijke, Franse uitgaven en in de oudere Nederlandse vertalingen is Assurancetourix. De naam Kakofonix kreeg hij in de nieuwe vertalingen vanaf 2002.

Zangkunst

Kakofonix staat vooral bekend om zijn slechte zangkunst. Het gezang van Kakofonix wordt niet gewaardeerd door zijn stamgenoten en zelfs dieren gaan ervoor op de loop. Zelf is hij echter van mening dat hij juist mooi zingt. Als zijn stamgenoten hem de mond snoeren is hij beledigd. Stelletje barbaren is dan een veel door hem gebezigde uitspraak. Alleen in het eerste verhaal wordt hem nog toegestaan voor muzikale begeleiding te zorgen.

In twee gevallen is zijn zangkunst van cruciaal belang:

  • In Asterix en de Noormannen geeft hij een recital voor een stel Noormannen die willen weten wat angst is.
  • In Asterix in Indus-Land reist hij, in het gezelschap van Asterix en Obelix, naar het verre Indië, wanneer Wiesda, een fakir, ontdekt dat zijn gezang regenvlagen ontketent. In Frankrijk wordt tegenwoordig beweerd dat het gaat regenen als je vals zingt.

Boomhuis

Kakofonix woont in de grootste boom in het dorp. De trap die naar zijn huis loopt cirkelt omhoog langs de stam van de boom. Als hij zijn huis schoonmaakt vallen er allemaal valse noten naar beneden. De boom is meerdere keren omgevallen door de kracht van Obelix. Ook heeft de boom weleens in brand gestaan. Tijdens de meeste feestmalen, waarmee elk verhaal steevast wordt afgesloten, wordt Kakofonix geboeid en gekneveld. Alleen wanneer hij zelf een hoofdrol speelt in het verhaal, te weten in Asterix en de Noormannen en in Asterix in Indus-land, zit niet hij maar zijn grootste vijand, de smid Hoefnix, onder de boom.

 

Lid van de Dorpsraad

Ondanks de vaak overduidelijke afkeer van de dorpelingen waar het zijn muzikaal talent aanbelangt, is Kakofonix vanwege zijn status van bard wel lid van de Dorpsraad, zoals blijkt in De Koperen Ketel. Hoewel hij zelf niets aan de raad toevoegt wanneer Heroïx, het stamhoofd, Asterix noodgedwongen dient te verbannen, is zijn aanwezigheid volgens de gebruiken wel vereist.

 

Historische achtergrond

In de overlevering van de Galliërs was het de taak van de bard of de druïde te onderrichten en tijdingen mede te delen. Dat beiden in eenzelfde dorp aanwezig zijn is dus hoogst uitzonderlijk.

 

Uitleg van de naam

In het Frans en in de oorspronkelijke Nederlandse vertalingen heet hij Assurancetourix. Die naam is een Franse woordspeling op Assurance tous risques, hetgeen letterlijk allriskverzekering betekent en figuurlijk wil zeggen dat hij degene is die overal voor moet boeten (net als die verzekering altijd alles betaalt). De naam Kakofonix is afgeleid van de term kakofonie, wat een slecht klinkend samenspel van klanken betekent.

 

Leraar

Kakofonix is in sommige albums ook leraar. In de jaren 50 van de 20ste eeuw waren veel Franse leraren na schooltijd ook verzekeringsagent.

 

Boodschapper

Klassiek was bij de Galliërs een bard ook een boodschapper tussen de goden en de mensen. Het gebrek aan respect dat de Galliërs hebben voor Kakofonix, is dus luchtig op te nemen.

 

Bron: Wikipedia